CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Sử dụng thông tin, bảo vệ dữ liệu và bảo mật Internet

PHOENIK PHARMA quan tâm đến sự bảo mật của người truy cập vào trang web của chúng tôi, bảo vệ sự riêng tư là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Tuy nhiên, cần nhớ là sự an toàn của thông tin được truyền trên Internet thì không thể đảm bảo chắc chắn.

Những phần sau mô tả các loại thông tin được thu thập tại trang web của PHOENIK PHARMA và việc chúng tôi sử dụng những thông tin này.

Thông tin cá nhân

PHOENIK PHARMA hoặc một công ty thứ ba đại diện cho PHOENIK PHARMA có thể thu thập các dữ liệu liên quan đến sức khỏe của bạn và thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc các thông tin khác chỉ khi nào được yêu cầu và được bạn cung cấp một cách tự nguyện cho chúng tôi ở trang web này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để trả lời các yêu cầu của bạn, cải thiện chất lượng dịch vụ, nội dung của trang web và phục vụ các mục đích nội bộ. Khi bạn đã đồng ý nhận thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của PHOENIK PHARMA, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các lời khuyên, các thông tin hữu ích, những thông tin và cập nhật về các sản phẩm, thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới của PHOENIK PHARMA hoặc khảo sát quan điểm của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Nếu thông qua trang web này, PHOENIK PHARMA biết được về tác dụng ngoại ý mà bạn gặp phải khi sử dụng sản phẩm, PHOENIK PHARMA sẽ cố gắng liên lạc qua email mà bạn cung cấp. PHOENIK PHARMA không chịu trách nhiệm cho bất cứ hậu quả nào phát sinh do chúng tôi không thể liên lạc được với bạn với những nỗ lực hợp lý của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng bằng cách cung cấp các dữ liệu liên quan đến sức khỏe và thông tin cá nhân của bạn nghĩa là bạn đã đồng ý để những thông tin đó được xử lý cho các mục đích nêu trên, ngoại trừ việc bạn chỉ muốn nhận những thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã xác nhận trong mẫu đăng ký. Thêm vào đó, bạn cũng đồng ý PHOENIK PHARMA có những quyền không giới hạn trong việc sử dụng và lưu trữ nó trong hệ thống nội bộ của PHOENIK PHARMA, cho dù trong hay ngoài liên minh Châu Âu với bất cứ thông tin nào mà bạn cung cấp. Trong tình huống này, vui lòng lưu ý là những thông tin của bạn có thể vượt qua biên giới quốc gia trong quá trình xử lý.

Trang web và các cơ sở dữ liệu nắm giữ các thông tin do bạn cung cấp được lưu trữ bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được lựa chọn bởi PHOENIK PHARMA tại Việt Nam và/hoặc các quốc gia khác, phù hợp với các hướng dẫn của PHOENIK PHARMA  và chính sách bảo mật này. Mặc dù các yêu cầu pháp lý ở Việt Nam đối với việc bảo vệ các quyền riêng tư là không giống với luật bảo vệ quyền riêng tư ở Mỹ & Châu Âu, PHOENIK PHARMA sẽ đảm bảo việc đưa ra các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của mình, bạn đã đồng ý là những thông tin của bạn có thể được xử lý ở Việt Nam và/hoặc các quốc gia khác. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc về việc này, xin vui lòng liên hệ với PHOENIK PHARMA ở địa chỉ dưới đây. Các nhà cung cấp bên thứ ba, được lựa chọn bởi PHOENIK PHARMA, cũng có thể sử dụng và lưu trữ thông tin của bạn theo hướng dẫn của PHOENIK PHARMA cho các mục đích trên.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân lên trang web này, PHOENIK PHARMA có thể yêu cầu bạn đồng ý với việc công bố thông tin của bạn trên trang web này, ví dụ như để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người khác cùng sử dụng trang web. Khi bạn chấp thuận, PHOENIK PHARMA có quyền hiệu chỉnh và xuất bản câu chuyện của bạn trên trang web này, và thừa nhận bạn là tác giả, sử dụng tên đầy đủ của bạn. Bạn có thể yêu cầu PHOENIK PHARMA tháo bỏ tên hoặc câu chuyện của bạn khỏi website này bằng cách liên hệ đến hotro@phoenik.vn. PHOENIK PHARMA sẽ nỗ lực tuân thủ bất kỳ yêu cầu đó càng sớm càng tốt và trong bất kỳ trường hợp trong vòng một tháng.

Theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan bạn có quyền có được từ PHOENIK PHARMA (điều khiển dữ liệu cho các mục đích của pháp luật về bảo vệ dữ liệu) một bản in của các dữ liệu được tổ chức liên quan đến bản thân và bất kỳ sự không chính xác nào trong dữ liệu này phải được chỉnh sửa.

Trang web PHOENIK PHARMA này không dành cho những người dưới 18 tuổi. Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân của bất cứ người nào dưới 18 tuổi và hướng dẫn những người dưới 18 tuổi không gửi cho chúng tôi bất cứ thông tin gì.

Thông tin không phải là thông tin cá nhân

PHOENIK PHARMA còn thu thập những thông tin không phải là thông tin cá nhân dưới hình thức tổng hợp để theo dõi dữ liệu như là số lần viếng thăm vào trang web của chúng tôi, số lượng người xem của mỗi trang, và tên miền của nhà cung cấp dịch vụ internet của người truy cập. Chúng tôi sử dụng những thông tin này, vẫn dưới dạng tổng hợp, để hiểu được cách mà người truy cập sử dụng trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện trang web. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các công ty PHOENIK PHARMA khác. KHÔNG CÓ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC TIẾT LỘ TRONG QUÁ TRÌNH NÀY.

Sử dụng các địa chỉ IP

Địa chỉ IP là một tập hợp các con số tự động gán cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn đăng nhập vào một nhà cung cấp dịch vụ internet, hoặc thông qua mạng nội bộ của cơ quan bạn (LAN) hoặc mạng diện rộng (WAN). Các máy chủ sẽ tự động xác định máy tính của bạn bằng địa chỉ IP được gán cho nó những lúc bạn trực tuyến.

PHOENIK PHARMA hoặc các công ty bên thứ ba đại diện cho PHOENIK PHARMA có thể thu thập địa chỉ IP cho các mục đích về điều hành hệ thống và kiểm tra việc sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết địa chỉ IP của người dùng với các thông tin cá nhân của người dùng đó, điều này có nghĩa là người dùng sẽ được đăng nhập, nhưng mà họ vẫn dưới dạng ẩn danh với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP để xác định người truy cập vào trang web của chúng tôi khi chúng tôi cảm thấy cần thiết để thực thi việc tuân thủ các điều khoản sử dụng của trang web, hoặc để bảo vệ dịch vụ của chúng tôi, trang web của chúng tôi và những người dùng khác.

Liên kết đến các trang web khác

Các trang web của PHOENIK PHARMA cung cấp các liên kết đến các trang web khác của PHOENIK PHARMA và các trang web của bên thứ 3 dưới dạng một dịch vụ cho người dùng. Chính sách bảo mật ở đây không áp dụng cho những trang web khác. Hãy đảm bảo là bạn đã kiểm tra phần chính sách pháp luật và quyền riêng tư của bất cứ trang web nào mà bạn liên kết đến.

PHOENIK PHARMA có thể đặt một “cookie” trong trình duyệt máy tính của bạn. Cookies là một tập tin văn bản nhỏ cung cấp cho chúng tôi thông tin về mức độ thường xuyên của một người nào đó truy cập vào trang web của chúng tôi, và họ làm gì trong những lần viếng thăm đó. Cookies không chứa bất cứ thông tin cá nhân nào nhưng nếu như bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, ví dụ bằng cách đăng ký chẳng hạn, nó có thể được liên kết với các dữ liệu lưu trữ trong cookies.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập trình duyệt của bạn để từ chối cookie, hoặc nhận được một cảnh báo trước khi một cookie được lưu trữ, nếu bạn thích. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn trình duyệt Internet của bạn hoặc giúp màn hình để tìm hiểu thêm về các chức năng. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết những chức năng tương tác của trang web này hoặc bất kỳ trang web khác mà bạn truy cập.

Sự an toàn

PHOENIK PHARMA cam kết bảo vệ sự an toàn thông tin cá nhân của bạn.

PHOENIK PHARMA vận hành mạng lưới an toàn dữ liệu được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa công nghệ tiêu chuẩn và bảo vệ bằng mật khẩu. PHOENIK PHARMA có các biện pháp an ninh tại chỗ để bảo vệ khỏi những mất mát, lạm dụng và sự thay đổi dữ liệu của bạn dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Ngoại trừ những chính sách đã được nêu trong tài liệu này, chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi có những quy định rất nghiêm ngặt đối với các nhân viên của PHOENIK PHARMA có quyền truy cập vào dữ liệu lưu trữ thông tin đó hoặc các máy chủ lưu trữ dịch vụ của chúng tôi. Trong khi chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi dữ liệu sẽ không xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn những sự cố như vậy.

Chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba

PHOENIK PHARMA sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba cho bất kỳ mục đích gì.

Trong những trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau đây:

  1. Đôi khi một bên thứ 3 được lựa chọn cẩn trọng để cung cấp cho PHOENIK PHARMA các dịch vụ hỗ trợ trong việc kết nối với các trang web và bên thứ ba này bất cứ lúc nào cũng có thể truy cập vào các thông tin của bạn để họ có thể cung cấp các dịch vụ đó cho PHOENIK PHARMA. Hãy yên tâm rằng tất cả các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ như vậy được PHOENIK PHARMA yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về bảo vệ dữ liệu và cấm sử dụng các thông tin cho mục đích tiếp thị của mình.
  2. Khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ các thông tin này là cần thiết để xác định, liên lạc hoặc thực hiện những hành động pháp lý chống lại những người có thể gây ra tổn thương cho bạn, hoặc can thiệp vào quyền, tài sản hoặc các hoạt động của PHOENIK PHARMA, những người khác sử dụng trang web này hoặc bất cứ người nào khác có thể bị tổn thương bởi các hoạt động đó.

iii. Khi chúng tôi tin rằng pháp luật yêu cầu thông tin đó, hoặc để đáp ứng bất kỳ yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật có liên quan đến một cuộc điều tra hình sự, hoặc các cơ quan dân sự hoặc hành chính có liên quan đến một vụ án dân sự hoặc đang chờ điều tra hành chính.

  1. Trong trường hợp PHOENIK PHARMA và/hoặc một số tài sản của chúng tôi được bán hoặc chuyển nhượng hoặc sử dụng như bảo mật, thông tin mà chúng tôi thu thập từ trang web của chúng tôi có thể được chuyển giao cho bên thứ ba như là một phần giao dịch của nó, và
  2. PHOENIK PHARMA cũng có thể cung cấp thông tin hoặc cung cấp quyền truy cập vào thông tin cho bất cứ doanh nghiệp liên kết của chúng tôi.

Tính chất ràng buộc

Bằng cách gửi thông tin cá nhân hoặc liên quan đến sức khỏe, bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý rằng PHOENIK PHARMA có thể, tùy theo quyết định của PHOENIK PHARMA, tiết lộ thông tin của bạn trong các trường hợp và trong phạm vi quy định trong chính sách này.

Các thay đổi

Bất kỳ các thay đổi ở chính sách này sẽ được thông báo kịp thời trên trang web này. Chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật định kỳ về chính sách bảo mật và chính sách Cookies này vì chúng sẽ được cập nhật thường xuyên. Bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi nghĩa là bạn chấp thuận với các chính sách bảo mật và chính sách Cookie được cập nhập.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *