* COLON – Được Bộ Y Tế, Cục An Toàn Thực Phẩm xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm 

* Giấy phép số: 23385/2017/ATTP-XNCB

* Đơn vị sản xuất: ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT

* Địa chỉ: Số 22, Lô 16, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội

 

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe COLON

Liên hệ: 0246 2580 332

* PREGMOM – Được Bộ Y Tế, Cục An Toàn Thực Phẩm xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm 

* Giấy phép số: 38147/2017/ATTP-XNCB

* Đơn vị sản xuất: ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT

* Địa chỉ: Số 22, Lô 16, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe PREGMOM

Liên hệ: 0246 2580 332

SUNLIFE – Sủi Multivitamin Nhập khẩu

Liên hệ: 0246 2580 332

* SUNLIFE – Được Bộ Y Tế, Cục An Toàn Thực Phẩm xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm 

* Giấy phép số: 23385/2017/ATTP-XNCB

* Đơn vị sản xuất: ANABIO RESEARCH & DEVELOPMENT

* Địa chỉ: Số 22, Lô 16, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội